Bli med

Vi tar opp nye medlemmer ved oppstart hver høst. Det er ikke krav om tidligere erfaring eller opptaksprøve, men vi har en venteliste. 

Skriv en e-post til bjorndalbarneogungdomsteater@gmail.com med navn og fødselsdato for å bli satt opp på venteliste.