Bjørndal barne- og ungdomsteater

Om teateret

Bjørndal barne- og ungdomsteater består av 17 skuespillere i alderen 9 til 15 år. Vi øver tirsdager kl 18-20 på Bjørnholt videregående skole.

Slik jobber vi med barna

På øvelsene jobber vi med å skape en trygg arena for utforskning og dramatiske ferdigheter. 

Høsten brukes til å bygge en trygg gruppe som spiller hverandre gode. Utover høsten starter vi å jobbe med årets oppsetning som skal spilles i april-mai neste år. 

Teatret er foreldredrevet 

Alt som gjøres skjer i regi av frivillige og er gratis arbeid. Unntaket er instruktørene som vi honorer.

Vi er et godt fellesskap av voksne som synes det er spennende og lærerikt å drive en teatergruppe. Vi lager kulisser, kostymer og rekvisitter. Vi styrer lyd og lys. På forestillingene er det musikere som fremfører musikken.