Slik jobber vi

Vi jobber med å skape trygge og scenevante barn og unge. Deltakerne blir vant til å improvisere, skape historier der og da, spille ut en stemning og bygge på hverandre. Dette er velkjent dramametodikk og skaper over tid en gruppe som kjenner hverandre godt, blir trygge på hverandre og som skaper sterke historier sammen. 

Vår metode

Målet vårt er å få barn og unge til å skinne. Vi legger til rette for at de kan bruke kreativitet, utforskning og nysgjerrighet sammen på scenen. 

Hva skjer på øvingene?

En vanlig teaterøvelse starter ofte med en oppvarmingslek for å varme opp. Deretter gjør vi en for eksempel en dramalek der to og to eller mindre grupper skal løse en utfordring sammen. Det kan for eksempel være å lage en kort historie basert på noen stikkord, en situasjon og noen roller. Instruktøren har tydelig regi på inndeling slik at alle barna over tid eksponeres for hverandre, blir vant til å jobbe sammen på kryss og tvers av hele gruppen. Dersom det er tidlig i semesteret jobber vi mest med ulike dramateknikker for å bygge et trygt rom og ferdigheter individuelt og som gruppe. Utover i året jobber vi i økende grad med manuset og oppsetningen som vi har valgt for vårens oppsetning. 

Instruktør

Vår instruktør er Maria Theresa Veddegjerde. Maria har vært instruktør hos oss siden 2019.